Průzkumy trhu

online klub GFK

OnlineKlub GFK- Za každý úplně a včas vyplněný dotazník obdržíte určitý počet bodů.

Ten je stanoven předem podle délky a náročnosti dotazníku a dozvíte se jej z e-mailové pozvánky, kterou Vás k jeho vyplnění organizátoři vyzvou.

Za nastřádané body obdržíte finanční odměnu ve stejné hodnotě, jako je Váš získaný počet bodů (1 bod = 1 Kč).

Jako doporučujícího zadejte prosím můj email: annajh@seznam.cz

 

ZAREGISTRUJTE SE ZDARMA A POTOM ZÍSKÁVEJTE ODMĚNY ZA VYPLŇOVÁNÍ ON-LINE DOTAZNÍKŮ !!!

 

Zajímá nás:

  • Váš názor na nové výrobky a služby
  • Vaše hodnocení reklamních konceptů a webových stránek
  • Vaše vnímání značek
  • Váš postoj k aktuálním společenským otázkám

Vaším názorem ovlivníte rozhodování významných firem a institucí tak, aby jejich nabídka výrobků a služeb lépe odpovídala Vašim přáním a potřebám.

A ZA VÁŠ NÁZOR DOSTANETE ZAPLACENO !!!